Basis L-nummer informatie
Basis L-nummer informatie
Misschien dat je er als eens van hebt gehoord, gelezen of dat je ze bent tegengekomen in aquariumwinkels, een vissoort met een L en er achter een nummer. Wat zijn nu L-nummers en hoe komt men aan deze benaming?           Momenteel is h...
 31/05/2017  (0)    (0)